Otrdiena, 03.05.2016.  Gints, Uvis
Aktuāls foto
Līnijdeju kolektīvs "Rančo" ielūdz uz 10 gadu jubilejas koncertu - "Dejā dzīvi dzīvojam". Koncerts notiks 7.maijā Bērvircavas tautas namā, sākums plkst. 18:00.

Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt?
Izmantoju meklētāju
 Atbildes >>


Jelgavas novada būvvalde
Vadītājs                             Andris Ziemelis
Lietvede                             Ilze Palabinska
Arhitekts                            Māris Ārgalis
Ģeoinformātikas inženiere    Egita Upīte
Būvinspektors                     Māris Ozols
Būvinspektora palīgs            Ilze Palabinska


Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās no plkst.    13:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no plkst.  9:00  līdz 12:00Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 4.stāvs, 414.kabinets
Tālrunis: 63024921, 26662316
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes sniegtos pakalpojumus skatīt šeit.


Pašvaldības nodevu apmērus par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un Būvatļaujas izsniegšanu skatīt šeit.


Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt šeit.INFORMĀCIJAI!

Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.

Būvprojektus uz akceptēšanu būvvaldē var iesniegt jebkuru dienu, taču sākti izskatīt tie tiek pirmdienās būvvaldes sēdē.


                                                           
Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas Jelgavas novada būvvaldē Jelgavā, Pasta ielā 37, 414.kabinetā, lai veiktu iepriekš minēto uzmērījumu reģistrēšanu (saskaņošanu).

Būvasu nospraušanas aktu un būves novietnes saskaņošana ir obligāta, ja uzmērāmais objekts atrodas apdzīvotā vietā, bet nepieciešamību ārpus apdzīvotām vietām izvērtē būvvaldē.

Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: egita.upite
@jelgavasnovads.lv

Tālrunis informācijai 63024921.

Saistošos noteikumus skatīt šeit

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.


DrukātVisi numuri šeit
DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv