Pirmdiena, 08.02.2016.  Aldona, Česlavs
Aktuāls foto
No 5. līdz 7. februārim Ķīpsalā norisinās starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2016”. Izstādē piedalās arī Jelgavas reģionālais tūrisma centrs, kas Zemgales stendā prezentēs 2016.gada tūrisma aktualitātes arī Jelgavas novadā.Jelgavas novada būvvalde
Vadītājs                            Andris Ziemelis
Lietvede                            Ilze Palabinska
Arhitekts                            Māris Ārgalis
Ģeoinformātikas inženiere     Egita Upīte
Būvinspektors                      Māris Ozols


Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās no plkst.    13:00 līdz 16:00
Ceturtdienās no plkst.  9:00  līdz 12:00Adrese:
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, 4.stāvs, 414.kabinets
Tālrunis: 63024921, 26662316
E-pasts: buvvalde@jelgavasnovads.lv Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldes sniegtos pakalpojumus skatīt šeit.


Pašvaldības nodevu apmērus par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma un Būvatļaujas izsniegšanu skatīt šeit.


Maksas pakalpojumu cenrādi skatīt šeit.INFORMĀCIJAI!

Iesniedzot būvvaldē būvprojektu uz akceptēšanu, būvvaldes eksemplāram ir jābūt iesietam (lapām iestiprinātām) vākos ar cieto muguru. Būvvaldes eksemplārs, kas iesiets spirālē vai ātršuvēja vākos, netiek pieņemts.

Būvprojektus uz akceptēšanu būvvaldē var iesniegt jebkuru dienu, taču sākti izskatīt tie tiek pirmdienās būvvaldes sēdē.


                                                           
Veicot topogrāfiskos uzmērījumus, izpildmērījumus, būvasu nospraušanu, būves novietnes uzmērīšanu, kas atrodas Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, jāgriežas Jelgavas novada būvvaldē Jelgavā, Pasta ielā 37, 414.kabinetā, lai veiktu iepriekš minēto uzmērījumu reģistrēšanu (saskaņošanu).

Būvasu nospraušanas aktu un būves novietnes saskaņošana ir obligāta, ja uzmērāmais objekts atrodas apdzīvotā vietā, bet nepieciešamību ārpus apdzīvotām vietām izvērtē būvvaldē.

Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavo uzmērījumu nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese: egita.upite
@jelgavasnovads.lv

Tālrunis informācijai 63024921.

Saistošos noteikumus skatīt šeit

Jelgavas novada pašvaldība veic augstas detalizācijas topogrāfisko datu uzturēšanu savā administratīvajā teritorijā no 2010.gada 5.augusta.


DrukātVisi numuri šeit


DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv