Trešdiena, 02.09.2015.  Elīza, Lizete, Zete
Aktuāls foto
4.spetembrī pl.14:00 Jelgavas novada domes lielajā zālē jauno pedagogu, skolotāju - absolventu un XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos iesaistīto interešu izglītības kolektīvu vadītāju un atbalstītāju godināšanas pasākums» Izglītības iestādes
» Izglītības iestāžu pašvērtējuma ziņojumi

Izglītības iestādes

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes


Elejas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)

Adrese: Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061258 (kanceleja), 63061657(sākumskola),           

Direktore: Sarmīte Balode

E-pasts: elejasvsk@jelgavasnovads.lv;

Mājas lapas adrese: http://www.elejasvsk.lv


Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)

Adrese: Centrs 1, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 28356996, 26009600

Filiāles vadītāja: Irina Nagņibeda

E-pasts: lielplatonesfiliale@jelgavasnovads.lv 

 
Kalnciema vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Valgundes pagasta pārvalde)

Adrese: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagsts, Jelgavas novads, LV 3017
Tālrunis: 63069585, 63069112, mob.tālr.25636840

Direktore: Mudīte Laumane

E-pasts: kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv;

Mājas lapas adrese: http://kalnciemavsk.lv/


Kalnciema pagasta vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)

Adrese: Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069701

Direktore: Anita Klupša

E-pasts: kalnciemapagvsk@jelgavasnovads.lv 


Vircavas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vircavas pagasta pārvalde)

Adrese: "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3020
Tālrunis: 63086045,

Direktore: Ināra Vīgante

E-pasts: vircavasvsk@jelgavasnovads.lv 
Mājas lapas adrese: http://www.vircavasvsk.lv  


Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasts)

Adrese: "Lielvircavas pamatskola", Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3036
Tālrunis: 63086112, tālr./fakss 63086645

Filiāles vadītāja: Valda Dzene

E-pasts: lielvircavasfiliale@jelgavasnovads.lv;


Vircavas vidusskolas Platones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasta pārvalde)

Adrese: "Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3021
Tālrunis: 63086586, tālr./fakss 63086537

Filiāles vadītāja: Evija Ragovska

E-pasts: platonesfiliale@jelgavasnovads.lv;


Līvbērzes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)

Adrese: Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3014
Tālrunis: 63072388, 63072488,

Direktore: Daiga Podkalna

E-pasts: livberzesvsk@jelgavasnovads.lv
Mājas lapas adrese: http://www.livberzesvsk.jrp.lv/


Staļģenes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde)

Adrese: Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV 3031
Tālrunis: 63085808,

Direktors: Aivars Naglis

E-pasts: stalgenesvsk@jelgavasnovads.lv

Mājas lapas adrese: http://www.stalgenesskola.lv 


Jelgavas novada Neklātienes vidusskola

(Jelgavas novada pašvaldība)

Adrese: Pasts iela 37, Jelgava, LV 3001
Tālrunis: 63084021,

Direktore: Irma Sērmūksle

E-pasts: nvsk@jelgavasnovads.lv;

Mājas lapas adrese: http://www.nvsk.lv


Aizupes pamatskola  
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)

Adrese: "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3003
Tālrunis: 63083046,

Direktore: Zane Lange

E-pasts: aizupespsk@jelgavasnovads.lv 


Sesavas pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Sesavas pagasta pārvalde)

Adrese: "Vienības", Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034
Tālrunis: 63061698,

Direktors: Ināra Nikolajeva

E-pasts: sesavaspsk@jelgavasnovads.lv;


Svētes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Svētes pagasta pārvalde)

Adrese: Vilces ielā 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV 3008
Tālrunis: 63055397, 

Direktors: Inga Jansone

E-pasts:  svetespsk@jelgavasnovads.lv


Svētes pamatskolas Glūdas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: "Glūdas skola", Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis:  63086739,

Filiāles vadītāja: Aina Ļuta

E-pasts: gludasfiliale@jelgavasnovads.lv 


Šķibes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)

Adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077289, mob.t. 28603829, 

Direktore:
Sandra Pluģe

E-pasts: skibespsk@jelgavasnovads.lv;
Mājas lapa:
www.skibespamatskola.lv


Vilces pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vilces pagasta pārvalde)

Adrese: "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV 3026
Tālrunis: 63061099, 63061085(sāk.sk), 

Direktore:
Dzidra Simanoviča

E-pasts: vilcespsk@jelgavasnovads.lv 


Lielplatones internātpamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)

Adrese: "Lielplatones Speciālā internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 63061940, 63061925

Direktors: Andris Urbāns

E-pasts: lielplatonessip@jelgavasnovads.lv;
Mājas lapas adrese: www.lielplatonesipsk.lv


Elejas pirmsskolas izglītības iestāde
"Kamenīte”

(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)

Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061531, mob.20268905

Vadītāja: Indra Buse

E-pasts:  kamenite@jelgavasnovads.lv


Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde  "Taurenītis”

(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)

Adrese: Skolas iela 1, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077216,

Vadītāja: Valentīna Saviča

E-pasts: taurenitis@jelgavasnovads.lv


Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde  "Mārīte" 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)

Adrese: Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069201, 63069516 (vadītāja),

Vadītāja: Snežana Boļšakova

E-pasts: marite@jelgavasnovads.lv

 
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)

Adrese:  Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV3040
Tālrunis: 63077160

Direktore:
Dace Laure

E-pasts:
jnmms@jelgavasnovads.lv


Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Zaļenieku pagasta pārvalde)

Adrese: "Pils", Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3011
Tālrunis:63074250,m.29433918

Direktore: Lilita Leoho

E-pasts: zaleniekuavsk@inbox.lv

Ozolnieku novada izglītības iestādes


 DrukātVisi numuri šeit

DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv