Pirmdiena, 30.05.2016.  Vitolds, Lolita
Aktuāls foto
28.maijā no plkst. 11:00 ikviens aicināts uz Bērnu svētkiem Elejas muižas parkā, kur uzstāsies Jelgavas un Ozolnieku novadu kopkoris, folkloras kopas, vokālie ansambļi un deju kolektīvi. Būs arī atrakcijas, radošās darbnīcas un tirdziņš.

Vai Jelgavas novada mājas lapā Jums nepieciešamo informāciju ir viegli sameklēt?
Izmantoju meklētāju
 Atbildes >>


» Izglītības iestādes
» Izglītības iestāžu pašvērtējuma ziņojumi

Izglītības iestādes
Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes

Elejas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)
Adrese: Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061258 (kanceleja), 63061657(sākumskola),           
Direktore: Sarmīte Balode
Mājas lapas adrese: http://www.elejasvsk.lv

Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)
Adrese: Centrs 1, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 28356996, 26009600
Filiāles vadītāja: Irina Nagņibeda

E-pasts: lielplatonesfiliale@jelgavasnovads.lv 
 
Kalnciema vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Valgundes pagasta pārvalde)
Adrese: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagsts, Jelgavas novads, LV 3017
Tālrunis: 63069585, 63069112, mob.tālr.25636840
Direktore: Mudīte Laumane
Mājas lapas adrese: http://kalnciemavsk.lv/

Kalnciema pagasta vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)
Adrese: Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069701
Direktore: Anita Klupša

Vircavas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vircavas pagasta pārvalde)
Adrese: "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3020
Tālrunis: 63086045,
Direktore: Ināra Vīgante

Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasts)
Adrese: "Lielvircavas pamatskola", Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3036
Tālrunis: 63086112, tālr./fakss 63086645
Filiāles vadītāja: Valda Dzene

Vircavas vidusskolas Platones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasta pārvalde)
Adrese: "Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3021
Tālrunis: 63086586, tālr./fakss 63086537
Filiāles vadītāja: Evija Ragovska

Līvbērzes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3014
Tālrunis: 63072388, 63072488,
Direktore: Daiga Podkalna

Staļģenes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV 3031
Tālrunis: 63085808,
Direktors: Aivars Naglis
Mājas lapas adrese: http://www.stalgenesskola.lv 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība)
Adrese: Pasts iela 37, Jelgava, LV 3001
Tālrunis: 63084021,
Direktore: Irma Sērmūksle
Mājas lapas adrese: http://www.nvsk.lv

Aizupes pamatskola  
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)
Adrese: "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3003
Tālrunis: 63083046,
Direktore: Zane Lange

E-pasts: aizupespsk@jelgavasnovads.lv 

Sesavas pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Sesavas pagasta pārvalde)
Adrese: "Vienības", Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034
Tālrunis: 63061698,
Direktors: Ināra Nikolajeva

Svētes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Svētes pagasta pārvalde)
Adrese: Vilces ielā 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV 3008
Tālrunis: 63055397, 
Direktors: Inga Jansone

E-pasts:  svetespsk@jelgavasnovads.lv

Svētes pamatskolas Glūdas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: "Glūdas skola", Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis:  63086739,
Filiāles vadītāja: Aina Ļuta

Šķibes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077289, mob.t. 28603829, 

Direktore:
Sandra Pluģe

Vilces pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vilces pagasta pārvalde)
Adrese: "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV 3026
Tālrunis: 63061099, 63061085(sāk.sk), 

Direktore:
Dzidra Simanoviča

Lielplatones internātpamatskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)
Adrese: "Lielplatones internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 63061940, 63061925
Direktors: Andris Urbāns

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde
"Kamenīte”
(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)
Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061531, mob.20268905
Vadītāja: Indra Buse

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde  "Taurenītis”
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 1, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077216,
Vadītāja: Valentīna Saviča

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde  "Mārīte" 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)
Adrese: Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069201, 63069516 (vadītāja), 25441413
Vadītāja: Snežana Boļšakova
 
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese:  Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV3040
Tālrunis: 63077160

Direktore:
Dace Laure

E-pasts:
jnmms@jelgavasnovads.lv


Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Zaļenieku pagasta pārvalde)

Adrese: "Pils", Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3011
Tālrunis:63074250,m.29433918

Direktore: Lilita Leoho

E-pasts: zaleniekukav@jelgavasnovads.lv

Ozolnieku novada izglītības iestādes

 


DrukātVisi numuri šeit
DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv