Svētdiena, 04.12.2016.  Baiba, Barbara, Barba
Aktuāls foto
Aicinām apmeklēt aktuālo Jelgavas novada mājas lapu: www.jelgavasnovads.lv» Izglītības iestādes
» Izglītības iestāžu pašvērtējuma ziņojumi

Izglītības iestādes
Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes

Elejas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)
Adrese: Meža prospekts 5, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061258 (kanceleja), 63061657(sākumskola),           
Direktore: Sarmīte Balode
Mājas lapas adrese: http://www.elejasvsk.lv

Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)
Adrese: Centrs 1, Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 28356996, 26009600
Filiāles vadītāja: Irina Nagņibeda

E-pasts: lielplatonesfiliale@jelgavasnovads.lv 
 
Kalnciema vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Valgundes pagasta pārvalde)
Adrese: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagsts, Jelgavas novads, LV 3017
Tālrunis: 63069585, 63069112, mob.tālr.25636840
Direktore: Mudīte Laumane
Mājas lapas adrese: http://kalnciemavsk.lv/

Kalnciema pagasta vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)
Adrese: Lielupes iela 21, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069701
Direktore: Anita Klupša

Vircavas vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vircavas pagasta pārvalde)
Adrese: "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3020
Tālrunis: 63086045,
Direktore: Ināra Vīgante

Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasts)
Adrese: "Lielvircavas pamatskola", Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3036
Tālrunis: 63086112, tālr./fakss 63086645
Filiāles vadītāja: Valda Dzene

Vircavas vidusskolas Platones filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Platones pagasta pārvalde)
Adrese: "Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV 3021
Tālrunis: 63086586, tālr./fakss 63086537
Filiāles vadītāja: Evija Ragovska

Līvbērzes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3014
Tālrunis: 63072388, 63072488,
Direktore: Daiga Podkalna

Staļģenes vidusskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV 3031
Tālrunis: 63085808,
Direktors: Aivars Naglis
Mājas lapas adrese: http://www.stalgenesskola.lv 

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība)
Adrese: Pasts iela 37, Jelgava, LV 3001
Tālrunis: 63084021,
Direktore: Irma Sērmūksle
Mājas lapas adrese: http://www.nvsk.lv

Aizupes pamatskola  
(Jelgavas novada pašvaldība, Līvbērzes pagasta pārvalde)
Adrese: "Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV 3003
Tālrunis: 63083046,
Direktore: Zane Lange

E-pasts: aizupespsk@jelgavasnovads.lv 

Sesavas pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Sesavas pagasta pārvalde)
Adrese: "Vienības", Sesava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV 3034
Tālrunis: 63061698,
Direktors: Ināra Nikolajeva

Svētes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Svētes pagasta pārvalde)
Adrese: Vilces ielā 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV 3008
Tālrunis: 63055397, 
Direktors: Inga Jansone

E-pasts:  svetespsk@jelgavasnovads.lv

Svētes pamatskolas Glūdas filiāle 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: "Glūdas skola", Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis:  63086739,
Filiāles vadītāja: Aina Ļuta

Šķibes pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077289, mob.t. 28603829, 

Direktore:
Sandra Pluģe

Vilces pamatskola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Vilces pagasta pārvalde)
Adrese: "Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV 3026
Tālrunis: 63061099, 63061085(sāk.sk), 

Direktore:
Dzidra Simanoviča

Lielplatones internātpamatskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Lielplatones pagasta pārvalde)
Adrese: "Lielplatones internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV 3022
Tālrunis: 63061940, 63061925
Direktors: Andris Urbāns

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde
"Kamenīte”
(Jelgavas novada pašvaldība, Elejas pagasta pārvalde)
Adrese: Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023
Tālrunis: 63061531, mob.20268905
Vadītāja: Indra Buse

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde  "Taurenītis”
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese: Skolas iela 1, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040
Tālrunis: 63077216,
Vadītāja: Valentīna Saviča

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde  "Mārīte" 
(Jelgavas novada pašvaldība, Kalnciema pagasta pārvalde)
Adrese: Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV 3016
Tālrunis: 63069201, 63069516 (vadītāja), 25441413
Vadītāja: Snežana Boļšakova
 
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 
(Jelgavas novada pašvaldība, Glūdas pagasta pārvalde)
Adrese:  Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV3040
Tālrunis: 63077160

Direktore:
Dace Laure

E-pasts:
jnmms@jelgavasnovads.lv


Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola
(Jelgavas novada pašvaldība, Zaļenieku pagasta pārvalde)

Adrese: "Pils", Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV 3011
Tālrunis:63074250,m.29433918

Direktore: Lilita Leoho

E-pasts: zaleniekukav@jelgavasnovads.lv

Ozolnieku novada izglītības iestādes

 


Drukāt