Ceturtdiena, 24.04.2014.  Visvaldis, Nameda, Ritvaldis
Aktuāls foto
26. aprīlī Lielā talka - Jelgavas novada iedzīvotāji dosies sakopt vidi
Šonedēļ

Jelgavas novadā paredzēts talkot 60 vietās
17/04/2014
26. aprīlī Jelgavas novada iedzīvotāji aktīvi iesaistīsies atkritumu savākšanas, apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas darbos līdzīgi kā visur citur Latvijā Lielās talkas dienas ietvaros. Provizoriski Jelgavas novadā talkas vietu skaits varētu būt ap 60, taču pagastu talkas atbildīgie atzīst,...
Skatīt vairāk
Iegūst augstāko novērtējumu izglītības iestāžu koru konkursā
23/04/2014
16. aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā, gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015, norisinājās Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursa Zemgales reģiona skate. 22 reģiona koru konkurencē Jelgavas novada skolēnu koris „Asni” ar 46 punktiem ieguva pirmās pakāpes...
Skatīt vairāk

Novadā/Pašvaldībā

NVA aicina darba devējus pieteikties potenciālo jaunu darbinieku specializēšanā
04/03/2014
Darba devējiem Praktiskās apmācības prioritārajās nozarēs ietvaros ir iespēja iegūt sava uzņēmuma specifikai un noteiktajām prasībām atbilstošus darbiniekus, tādējādi nodrošinot sekmīgu sava uzņēmuma darbību un veicinot prioritāro nozaru attīstību. Lai noteiktu bezdarbnieku piemērotību...
Skatīt vairāk
Jelgavas novada pašvaldība izsolē pārdos vieglo pasažieru automašīnu Audi 80
28/03/2014
Jelgavas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdos vieglo pasažieru automašīnu Audi 80 ar valsts reģistrācijas Nr. EK 8386, izlaiduma gads - 1992. Izsoles sākumcena - Euro 330 (trīs simti trīsdesmit) bez PVN.Izsole notiks 2014.gada 29.aprīlī plkst.11:00 Jelgavas novada...
Skatīt vairāk
Aicina atsaukties elejnieces piederīgos
07/04/2014
Elejā, Dzelzceļnieku ielā 11 dz. - 3 dzīvojamo telpu īrēja Dzintra Strautiņa, pēc kuras nāves Jelgavas novada komunālais uzņēmums aicina atsaukties sievietes radiniekus personīgo mantu un mēbeļu pārņemšanai.Lūgums sazināties ar SIA „Jelgavas novada KU” pa tālruni 63083412 vai elektroniski:...
Skatīt vairāk
Notiks info seminārs lopkopjiem
07/04/2014
Pēc Jelgavas novada lopkopības saimniecību īpašnieku ierosinājuma notiks info seminārs "Aktualitātes, vides prasības, kūtsmēslu krātuvju būvniecība - lopkopības saimniecībām", kurā būs iespēja saņemt aktuālo informāciju lopkopības saimniecībām (vispārējās prasības, Valsts un ES atbalsta veidi,...
Skatīt vairāk
Atklātā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums Vilces pagastā
15/04/2014
Atklātā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums – neapbūvēta zemes vienība 6.2 ha platībā „Mazkaijas”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā. Izsoles sākumcena ir EUR 21 500. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vilces pagasta pārvaldē „Ausmas”, Vilces pagastā, Jelgavas novadā pirmdienās un...
Skatīt vairāk
Izsolē tiek pārdotas dzīvojamās telpas Lielplatonē
16/04/2014
Jelgavas novada pašvaldība 2014.gada 8.maijā plkst.10.00 dzīvoklim „Ceplis”–5 (kadastra Nr.54609000195) un plkst. 10.30 dzīvoklim „Ceplis”–6 (kadastra Nr.54609000197), Lielplatones pagasta pārvaldes telpās pēc adreses „Mazplatone”, Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads rīko atklātu...
Skatīt vairāk
Izsolē tiek pārdotas dzīvojamās telpas Zaļenieku pagastā
16/04/2014
Jelgavas novada pašvaldība 2014.gada 8.maijā plkst.10.00 Zaļenieku pagasta pārvaldē „Pagastmāja”, Zaļeniekos, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā rīko atklātu mutisku izsoli dzīvoklim ar kopējo platību 74.5 m² „Milleri 16”-2, Zaļenieku pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr. 5496 900...
Skatīt vairāk
Lielplatonē – sociālo darbinieku diena
18/04/2014
9.aprīlī Lielplatones internātpamatskolā, kuru par savām otrajām mājām sauc 128 bērni, notika nu jau par tradīciju kļuvusī sociālo darbinieku diena, uz kuru kuplā skaitā bija ieradušies gan Jelgavas novada Sociālā dienesta darbinieki, gan pārstāvji no bāriņtiesas, pavisam kopā 33 speciālisti....
Skatīt vairāk
Eiropas Parlamenta vēlēšanu Latvijā norise
13/01/2014
Šogad - 24. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals. Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks lietots vēlētāju reģistrs, un balsošana notiks,...
Skatīt vairāk
Drukāt


Visi numuri šeit

DELFI


Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001 tel: 630 22238, fakss: 630 22235 e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv